0,00 €, 0 Products

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on pikkuOtus Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.8.2012. Viimeisin muutos 24.5.2018.

Rekisterinpitäjä

pikkuOtus oy, Y-tunnus 2479277-8
Lehtomäentie 15
34130 Ylinen

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jenni Ikonen
Puhelin 050 3409393
Sähköposti info@pikkuotus.fi

Rekisterin nimi

pikkuOtus Oy:n asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja rekisterin käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen).

Rekisterin tarkoitus on asiakas- ja kauppasuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä käyttö tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Lähi- ja postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilausten tiedot
  • Tilausten Postin seurantatiedot

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta pikkuOtus oy:n ulkopuolelle. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Suojattuun rekisteriin ole pääsyä muilla kuin pikkuOtus oy:n henkilökunnalla.